bajgon.net
usługi informatyczne
 
firma projekty kont@kt po pracy...

 

Oprogramowanie

Maper - Analizy Geograficzne

Magazyn Instalatora - prezentacja

Aplikacje internetowe

Serwis PowerKaraoke

Serwis szkoły L'Escargot

Serwis firmy Cyberneticus

Serwis firmy Doblon

Obsługa serwisu firmy DSV

Technologie

 

Projekty

Wykorzystywane technologie

Aplikacje internetowe

Tworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych polega na integrowaniu wielu poziomów istniejącej infrastruktury informatycznej i informacyjnej firmy. W ten sposób powstaje aplikacja, w której można wyróżnić wiele poziomów funkcjonalnych, a najczęściej trzy podstawowe [1]:

  • Warstwa prezentacji (interfejs użytkownika, wprowadzanie danych i nawigacja), tzw. klient.
  • Warstwa logiczna (przetwarzanie danych), tzw. serwer aplikacji.
  • Warstwa usług danych (systemy baz danych do przechowywania i zapewniania integralności danych), tzw. serwer baz danych.

Zaletą "rozwarstwienia" aplikacji jest możliwość łatwego dodawania nowej funkcjonalności przez wstawianie lub wymianę poszczególnych modułów i rozłożenie obciążenia na osobne warstwy, które mogą pracować w osobnych środowiskach sprzętowych.

Funkcjonalność poszczególnych warstw jest złożona i w ich budowaniu wykorzystujemy różne specjalistyczne technologie, opisane poniżej.

Warstwa prezentacji

Klientem aplikacji internetowych jest przeglądarka internetowa. Widoczny w jej oknie efekt końcowy to wynik działania kodu w języku HTML. Elementy dynamiczne reagujące na działania użytkownika powstają przy pomocy arkuszy stylów CSS, skryptów (m.in. JavaScript) i innych technik, np. Flash.

Warstwa logiczna

Na tym poziomie mamy do czynienia z bogatą ofertą producentów. Wybór technologii jest najczęściej podyktowany względami ekonomicznymi i zgodnością z istniejącą strukturą informatyczną firmy.

W aplikacjach internetowych główną rolę spełnia tutaj serwer WWW. Najpopularniejsze obecnie to dystrybuowane niekomercyjnie serwery Apache oraz komercyjne serwery Microsoft IISNetscape Enterprise Server [2], [3]. Oprogramowanie warstwy logicznej polega na bezpośrednim programowaniu działania serwera (przy użyciu m.in. technologii PHP, ASPASP.NET czy JavaServer Pages) lub wykorzystaniu komponentów funkcjonalnych oferujących bardziej zaawansowane funkcje powstających w dowolnych językach programowania, np. Borland Delphi, C++Java Servlet.

Warstwa usług danych

Większe firmy dysponują przeważnie złożonymi systemami baz danych, takimi jak SQL ServerOracle. W takich systemach dane są zorganizowane w struktury. Jednak często zdarza się konieczność uzyskania dostępu do danych, których struktura jest niejednorodna i wynika na przykład z niestandardowych metod gromadzenia danych w firmie. W takich przypadkach "wydobywaniem" danych do przetwarzania z różnych źródeł mogą zajmować się moduły warstwy logicznej.

W mniejszych rozwiązaniach często stosuje się niekomercyjne bazy danych, na przykład MySQL lub przechowuje się dane w różnego rodzaju plikach i arkuszach.

[1] Designing Multi-Tier IIS Applications - Microsoft MSDN

[2] Port80 Software Web Server Technology Surveys

[3] Netcraft Web Server Survey

 

© 2001-2004 Bajgon – Usługi Informatyczne, Gdańsk, Trójmiasto. Kontakt:

Strony wykonane w technologii XTHML i CSS, przygotowane do wyświetlania w rozdzielczości minimalnej 800x600 pikseli, w przeglądarkach IE 4, Netscape 6, Opera 7, Mozilla 1 i nowszych. W przypadku problemów z wyświetlaniem prosimy o Kont@kt.

XHTML 1.0! CSS!